De Friesche IJsbond

Omstreeks 1875 verschenen in de Leeuwarder Courant de eerste ingezonden stukken met kritische kanttekeningen over de veiligheid van het ijs tijdens afstromen, het slechte onderhoud van de ijsbanen en het vernielen van de ijsbanen door de scheepvaart. Dat stromen een gevaar kon opleveren voor schaatsenrijders werd al heel lang onderkend. Dat bewijst onderstaande waarschuwing uitgevaardigd door Gedeputeerde Staten van Friesland.

Leeuwarder Courant, 3 maart 1764

In 1882 liet ook S.H. Hijlkema een artikel in de Leeuwarder Courant plaatsen. In het stuk met de titel: ‘Onze ijsbanen, een algemeen belang’ werd opnieuw aandacht gevraagd voor de ijsbanen. Het jaar daarop volgde een oproep om voor de ijsbelangen een Algemene Friesche IJsvereniging op te richten met vertegenwoordigers van ijsclubs. Uiteindelijk werd dit in 1886 realiteit. Hiermee was de Friesche IJsbond een feit. Volgens de voorzitter S.H. Hijlkema was het doel maatregelen “uit lokken die den landbouw niet deren en de ijsbelangen bevorderen.”